CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI / SPORTÍK

s Lenkou Vondráčkovou

Cvičení pro rodiče s dětmi ( 1-5 let )

  • děti těší společné činnosti s maminkou či tatínkem a postupně se začínají zajímat o své vrstevníky. Ideální společnou aktivitou je proto cvičení rodičů s dětmi.

  • při lekci převažují prvky hry rodiče s dítětem a cviky rodiče s dítětem bez pomůcek (na své si tak přijdou i maminky nebo tatínkové, kteří si protáhnou a zpevní svoje tělo). Používám různě velké míče, obruče, padák, tunely, gymbally a další. Rozvíjíme tím jemnou motoriku, stimulujeme plosku nohy, cvičíme rovnováhu a posilujeme celé tělo dítěte.

  • cvičení doprovází básničky, říkadla, dětské písničky za doprovodu hudby. Děti si je zapamatují a cvičení v jejich rytmu je baví. Společně si užijete spoustu legrace a zábavy.

  • hravou formou motivuji děti k pohybu, rozvíjím jemnou motoriku a vnímání barev a tvarů.

  • v každé lekci připravím dětem pestrou překážkovou dráhu, kterou s nadšením zdolávají za dopomoci rodiče a rozvíjí si své aktuální dovednosti.

  • ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů, ze smyslů, svalů, změn poloh těla.

  • Dostatek příležitostí k pohybu příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu a podporuje pohybový vývoj. Vždy vybírám takové činnosti, které děti zvládnou, aby měly pocit úspěchu.

Sportík ( 3-7 let )

  • je určen pro Vaše děti ve věku 3-7 let. Vyzvednu si je v 15,50h v sálu a vy si je vyzvednete až v 16,50h. A vy budete mít krásnou celou hodinu času jen pro Vás - zamakat si ve fitku.

  • kladu důraz na pohybový rozvoj dětí, jako základní návyk každého dítěte. Hravou formou pomocí hudby, říkadel, písniček přivádím děti k pohybu, posílí si svaly v těle, zlepší si držení těla, dynamiku, rytmus a užijí si spoustu legrace!

  • sportovní kroužek, během kterého se děti určitě nebudou nudit. Čekají na ně veselé opičí dráhy, sportovní hry, cvičení s tradičním i netradičním nářadím i náčiním.