Nově ve Start 2: Atlas kameny a Kettlebells

01.03.2022

• Atlas kameny o vahách 30kg, 57kg, 84kg a 101kg 

• Kettlebells: 4kg - 32kg